StartO mniePublikacjeKontaktZainteresowaniaSznureczkiKatedra Fizyki Stosowanej

 

TEMATYKA BADAWCZA

  • Właściwości cienkich warstw metalicznych

  • Naprężenia w strukturach cienkowarstwowych

  • Właściwości mechaniczne materiałów biologicznych

  • Zwierciadlane i niezwierciadlane rozpraszanie promieni rentgenowskich

  • Symulacje metodą Monte Carlo profili dyfrakcyjnych dla struktur polikrystalicznych

  • Mixing jonowy w supersieciach metalicznych

  • Zastosowania fizyki i nowoczesnej techniki w sporcie wyczynowym

 

SKRÓCONE CV

1978 - 1979 Studia wyższe, kierunek: Górnictwo i Geologia, Politechnika Lubelska, przerwane, zaliczony I rok.

1980 - 1984 Studia wyższe, kierunek: Fizyka, ukończone z wynikiem bardzo dobrym.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Fizyki, Lublin.

IX 1984 Dyplom magistra fizyki, Temat pracy: OGNIWA FOTOWOLTAICZNE IMPLANTOWANE JONAMI.
Promotor: Prof. dr hab. Mieczysław SUBOTOWICZ.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki Fizyki i Chemii, Lublin.

1984 - 1993 Pracownik Zakładu Fizyki Doświadczalnej, Instytut Fizyki Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Etaty: naukowo-techniczny, starszy asystent, adiunkt.
Tematyka badań: mixing jonowy, supersieci, dyfrakcja promieni X, cienkowarstwowe nadprzewodniki wysokotemperaturowe.

VI 1988 Stopień doktora nauk fizycznych, Temat pracy: MIXING JONOWY W SUPERSIECIACH METALICZNYCH.
Promotor: Prof. dr hab. Paweł MIKOŁAJCZAK.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Matematyki Fizyki i Chemii, Lublin.

XII 1990 - VII 1992 Kontrakt naukowy w Laboratoire de Métallurgie Physique, Université de Poitiers, Francja.
Tematyka badań: Możliwości mixingu jonowego w układach wielowarstwowych o dodatnim cieple formowania.

XI 1991 Habilitacja (Diplôme d’Habilitation à Diriger les Recherches),
Temat rozprawy: ETUDE DES INTERFACES DANS DES SUPER-RESEAUX METALLIQUES
PAR DIFFRACTION DES RAYONS X AUX PETITS ET GRANDS ANGLES.

Wydział Nauk Podstawowych i Stosowanych, Uniwersytet w Poitiers, Francja.

X 1992 - XII 1992 Kontrakt naukowy (Chercheur associé au C.N.R.S.) Laboratoire de Métallurgie Physique, Université de Poitiers, Francja.
Tematyka badań: kontynuacja prac nad procesem mixingu jonowego w strukturach wielowarstwowych o bardzo wysokim cieple formowania.

XII 1993 Stopień doktora habilitowanego uzyskany w procesie nostryfikacji habilitacji francuskiej.
Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Wrocławski.

XII 1993 - XI 1995 Kontrakt naukowy w Laboratorium voor Vaste-Stoffysica en Magnetisme, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia.
Tematyka badań: dyfrakcja promieni rentgenowskich: niespekularne rozpraszanie promieni X, symulacje Monte Carlo procesu rozpraszania promieni X w cienkich warstwach, badanie wzrostu, struktury, i właściwości magnetycznych supersieci epitaksjalnych, uzyskiwanych
w procesie MBE, badanie procesu mixingu jonowego w supersieciach.

II 1996 - XI 1996 Adiunkt w Katedrze Fizyki Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska.
Tematyka badań: struktury cienko- i wielowarstwowe; ich właściwości mechaniczne, magnetyczne i elektryczne.

XII 1996 - IX 1997 Profesor nadzwyczajny w Katedrze Fizyki Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska.
Tematyka badań: struktury cienko- i wielowarstwowe; ich właściwości mechaniczne, magnetyczne i elektryczne.

XII 1997 - IV 2004 Kierownik Zakładu Fizyki Doświadczalnej, Kierownik Zespołu Inżynierii Nowych Materiałów (od VI 2006),
Instytut Fizyki, Politechnika Lubelska.
Tematyka badań: struktury cienko- i wielowarstwowe; ich właściwości mechaniczne, magnetyczne i elektryczne. Naprężenia w układach cienkowarstwowych.

X 2004 - 2009 Profesor nadzwyczajny, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.
Tematyka badań: informatyka, elektronika i fizyka w sporcie.

14 XI 2006 Tytuł profesora nauk fizycznych.

od III 2009 Profesor zwyczajny, Katedra Fizyki Stosowanej, Wydział Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska.
Tematyka badań: właściwości cienkich warstw metalicznych, naprężenia w strukturach cienkowarstwowych, zwierciadlane i niezwierciadlane rozpraszanie promieni rentgenowskich, symulacje metodą Monte Carlo profili dyfrakcyjnych dla struktur polikrystalicznych, mixing jonowy
w supersieciach metalicznych, zastosowania fizyki i nowoczesnej techniki w sporcie wyczynowym.

IX 2008 - VIII 2012 Prodziekan ds. nauki Wydziału Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, członek Senatu Politechniki Lubelskiej, przewodniczący senackiej komisji ds. badań naukowych.

II 2011 - 11 VII 2014 Członek Zespołu ds. Dobrych Praktyk Akademickich Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

od IV 2013 Kierownik Katedry Fizyki Stosowanej, Wydziału Mechanicznego, Politechniki Lubelskiej.

od VI 2016 Członek Rady ds. Rozwoju Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy Wojewodzie Lubelskim.

2016 - Członek Zespołu ds. oceny ofert zgłoszonych w ramach projektu "Najlepsi z najlepszych" MNiSW

 

RECENZJE ZAGRANICZNYCH PRAC DOKTORSKICH

Dr. Thierry BIGAULT:

“Etude des contraintes et des deformations au cours de la croissance de couches metalliques;
analyse de la structure et du profile de composition aux interfaces par diffusion des rayons X”.


Faculte des Sciences et Techniques de Saint Jerome, Universite de Droit, d’Economie
et des Sciences d’Aix-Marseille, Francja, 2001.


Dr. Franck MARTIN:

"Microstructure, contraintes des multicouches métalliques Mo(110)/Ni(111) élaborées
par pulvérisation ionique: influence sur les propriétés elastiques".

Faculte des Sciences, Universite de Poitiers, Francja, 2003.

 

ZAPROSZENIA (invited professor):

• Universite Aix-Marseille III, X - XI 1996

• Universite de Poitiers, I – III 1997

• Universite de Lille, VI – VII 1997

• Universite Aix-Marseille III, V – VI 1999

• Universite Aix-Marseille III, X - XI 2000

• Universite de Poitiers, IX - X 2001